Enerji Politikası


Biz, SÜZER PLAZA olarak,
Kuruluşumuzda kullandığımız tüm enerji tüketimini azaltmayı, enerji performansımızı sürekli artırmayı amaçlamakta ve bu amaçla enerji yoğunluğumuzu düşürmeyi, Enerji Performansımızı artırmayı ve kurum içinde enerji verimliliği farkındalığını artırmayı hedeflemekteyiz.


Bu hedefleri yerine getirmek için başta ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını uygulayacağımızı ve bu standardın tüm gereklerini doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacağımızı, gerekli tüm kaynak ve bilgiyi kullanacağımızı, bunları sağlamak için sürekli bir iyileştirme süreci yaşayacağımızı;


Ayrıca, düzenli olarak gözden geçirerek;


 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükselterek enerji maliyetlerini azaltmayı,
 • Gelişen teknolojileri sürekli izleyerek bu yolla enerji yönetim kalitesini artırarak sektörde enerjiyi en verimli kullanan firma olmayı,
 • Enerji verimliliği hususunda eğitim ve deneyimleri sürekli artırılan çalışanlar ve iletişime açık yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi sağlamayı,
 • Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimle kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji ölçme, değerlendirme ve raporlamalarımızı en sağlıklı bir şekilde yaparak izlenebilir olmayı,
 • Enerji performans hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Enerji performansı iyileştirmek için enerji verimli ürünlerin, hizmetlerin satın alınmasını sağlamak ve gerekli iyileştirmeler için bütçe ayırmayı,
 • Tesisimizin, ekipmanlarımızın, süreçlerimizin tasarımında ve revizyonlarında, enerji performansını dikkate almayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıt tüketimlerini azaltmayı,
 • Dokümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek belirli periyodlarda hedefleri ile sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi

taahhüt ve ilan ederiz.


Saygılarımla,

Cem KANTİK